Paul Larson – Wikipedia

Paul Larson (Per-Åke Larson) là một nhà khoa học máy tính. Ông nổi tiếng nhất vì đã phát minh ra thuật toán băm tuyến tính với Witold Litwin. Paul Larson hiện là nhà nghiên cứu cao cấp trong Nhóm cơ sở dữ liệu của Microsoft Research. Ông là chủ tịch thường xuyên và là thành viên của các hội nghị như VLDB, SIGMOD và ICDE.
Năm 2005, ông được giới thiệu là thành viên của Hiệp hội Máy tính. [1]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ "ACM: Giải thưởng Fellows – Per-Ake G Larson ".

Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *